Aanvaarding

Wanneer je een bestelling plaatst, moet je eerst akkoord gaan met onze algemene voorwaarden. Een cursus aanschaffen, impliceert dus dat je akkoord gaat met onze algemene voorwaarden. Collaby BV heeft altijd het recht om deze voorwaarden zonder aankondigingen te wijzigen, mits overeenstemming met de wet.

Prijsbepaling

De prijsvermelding op Medprep is inclusief BTW.

Beperkte aansprakelijkheid

Collaby BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Collaby BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Collaby BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site, inclusief het niet slagen en/of niet gunstig rangschikken op het toelatingsexamen arts of tandarts. Collaby BV zal enkel in geval van grove fout of opzettelijke gedragingen verplicht zijn een schadevergoeding te betalen.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze site, met inbegrip van de cursussen, de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Collaby BV of rechthoudende derden.

Auteursrecht

Op alle door de Medprep verstrekte materialen, syllabi en dergelijke rusten intellectuele eigendomsrechten. Niets daarvan mag zonder toestemming van Medprep gekopiëerd, uitgegeven, bewerkt of gereproduceerd worden.